Denetleme ve Sonradan Kontrol Hizmetlerimiz

Gümrük kanununa, Gümrük yönetmeliği, KDV kanunu, ÖTV Kanunu ve sair mevzuata göre; doğru beyan esastır. Doğru beyanda bulunmak için İthalatçı ve ihracatçı firmaların Gümrük müşavirliği firmalarına, Eşyanın Doğru kıymetini, Tercihli menşei bilgisini belgeler ile ibrazı gerekmektedir. Gümrüğün üç Temel noktası doğru beyan için hayati derecede önem arz eder.

Bunlar;

  • Eşyanın Kıymeti
  • Eşyanın Menşei
  • G.T.İ.P

Bu bilgiler ile beyan edilen eşyanın kıymeti üzerinden Vergi tahsilatı yapılmakta, Doğru menşei ve G.T.İ.P üzerinden Ticaret politikası önlemleri, Gümrük vergisi oranı , Ek mali yükümlülük, Kota, Ön izinler  belirlenmektedir.

Gümrük vergi matrahının yanı sıra, KDV kanunu, ÖTV kanunu, Damga vergisi kanuna göre de beyanların tam ve doğru yapılması esastır.
Bağlı bulunduğumuz Ticaret bakanlığı “SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” Kapsamında riskli işlemlerin, gümrüğe yapılan beyanların ve gümrük işlemlerinin doğruluğu ile işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının ilgili kişilere ait yerlerde Ticaret Müfettişleri aracılığı ile sonradan kontrol yapabilirler.

Firmamız Denetleme hizmetleri yaparken; En etkin bir şekilde Beyanın eksiksiz ve doğru yapılıp yapılmadığı konusunda tespitlerini en hızlı şekilde yerine getirerek, Matrah eksikliklerinde Gümrük kanunun 234/3 maddesi çerçevesinde (aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on nisbetinde uygulanır) veya Uzlaşma yönetmeliği çerçevesinde eksik noksanlığın kendisi ve 3 katı cezalı işlemin en az maliyet ile uygulanmasını sağlamak üzere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük mevzuatından kaynaklı olan 235 / 236 / 237 /238 Maddeleri ile ilgili cezai işlemlerde ( Yasaklı eşya ve 5607 Sayılı kanun haricinde) Gerekli tespitleri yerine getirmek ve uzlaşma yönetmeliği ile Danışmanlık hizmetlerini yerine getirmekteyiz.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?