Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalardan kayıtlı ihracatçı (REX) numarası alarak menşe beyanlarında ilgili bölüme bu numarayı kaydetmeleri istenmekte ve ihracatçılar tarafından Gümrü…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)" yayımlandı. 1) İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline …

İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:41) Hazırlandı

İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:41) Hazırlandı

İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:41) Hazırlandı. 41 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde duyurusuna göre; İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre ia…

Şahsi Tedavi Amaçlı İlaç Gönderimi

Şahsi Tedavi Amaçlı İlaç Gönderimi

Şahsi Tedavi Amaçlı İlaç Gönderimi Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 19.10.2020 tarihli ve 58054353 (2020/25) sayılı Genelge’nin 9 uncu ve 18 inci maddeleri ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla şahsi tedavide kullanılmak üzere ülkeye getirilen ilaç cinsi eşyaya ilişkin ya…

Yatırım teşvik belgesi kapsamında değişiklik

Yatırım teşvik belgesi kapsamında değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in "Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar başlıklı maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre aşağıdaki harcamalar teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek eşyalar; Yatırımlarda Devlet Yardımları …

İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler

İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler

2 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi – Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim – İşlem Türü seçmeli alanına “106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” eklenmiştir. Ayrıca Ekler bölümünde, İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan …

İhracat Genelgesinde Güncelleme yapılmıştır.

İhracat Genelgesinde Güncelleme yapılmıştır.

İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.02.2022 tarih ve 936829 sayılı yazısına göre İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesinin, Peşin döviz başlıklı 6 ıncı maddesinin 2 ve 3 üncü paragraflarında değişiklik yapılmıştır…

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?