Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması

Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması

Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması  Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan son açıklamada, su tasarrufu amacıyla gemi geçişlerinin kademeli olarak azaltılacağı ve…

İthalatta KDV Matrahı hakkında 

İthalatta KDV Matrahı hakkında 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre ithal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedeli olup, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta satış bedeli, 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. 24 ü…

Referans Fiyat Uygulaması Hakkında

Referans Fiyat Uygulaması Hakkında

Bilindiği üzere gümrük idarelerince beyan edilen kıymetlerin incelenmesinde referans/veri bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti olarak kullanılmayan, ancak kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın ger…

V Sayılı Liste Kapsamı Eşyada Emsal Rapor Uygulaması (Önemli)

V Sayılı Liste Kapsamı Eşyada Emsal Rapor Uygulaması (Önemli)

Gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılması halinde, bu laboratuvarlarca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporlarına itibar edilerek, eşya yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrol&uu…

Kağıtsız Antrepo Beyannamesi

Kağıtsız Antrepo Beyannamesi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak devam eden "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak …

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu  Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvu…

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalardan kayıtlı ihracatçı (REX) numarası alarak menşe beyanlarında ilgili bölüme bu numarayı kaydetmeleri istenmekte ve ihracatçılar tarafından Gümrü…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)" yayımlandı. 1) İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline …

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?