İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:41) Hazırlandı.

41 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde duyurusuna göre;

İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alma müessesi seçimlik hak olarak getirilmektedir. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecekler.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 KDV tevkifati getirilmektedir; ancak ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.

Mevcut taslağın geliştirilmesini teminen konu ile  ilgili görüş ve öneriler 08.04.2022 tarihine kadar esahin@gelirler.gov.tr posta adresine iletilebilecek.

Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?