Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalardan kayıtlı ihracatçı (REX) numarası alarak menşe beyanlarında ilgili bölüme bu numarayı kaydetmeleri istenmekte ve ihracatçılar tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Online sistem üzerinden Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya için üzerinden başvurulmaktadır.

Türkiye- Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlar da Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İş birliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İş birliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği Bilgilerinize arz olunur.

Kaynak.: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?